Regulamin Ski Regionu Śnieżnik

Celem Regulaminu jest zapewnienie prawidłowego i bezpiecznego korzystania z terenu i infrastruktury Ski Regionu Śnieżnik oraz uregulowanie praw i obowiązków osób w nim przebywających, a także przestawienie zasad korzystania z Ski Regionu Śnieżnik, karnetu Blackcard i Ski Busa.

Każda osoba korzystająca z usług Ski Regionu Śnieżnik ma obowiązek stosowania się do postanowień niniejszego Regulaminu oraz regulaminów obiektów wchodzących w skład Ski Regionu Śnieżnik, a także do wskazówek i poleceń obsługi obiektów.

1. Ski Region Śnieżnik jest wspólnym przedsięwzięciem ośrodka narciarskiego Czarna Górna w Siennej oraz Stacji Narciarskiej Lądek Zdrój i Stacji Narciarskiej Kamienica. Niniejszy regulamin ustanawia zasady korzystania z infrastruktury oferowanej przez obiekty tworzące Ski Region Śnieżnik.

2. Obiekty zrzeszone w ramach Ski Regionu Śnieżnik oferują możliwość zakupu wspólnego karnetu Ski Regionu Śnieżnik tzw. Blackcard, a który uprawnia do korzystania z wyciągów i kolei w Ośrodku Czarna Góra, Stacji Narciarskiej Lądek Zdrój i Stacji Narciarskiej Kamienica oraz uprawnia do bezpłatnego przejazdu pomiędzy tymi kurortami tzw. Ski Busem.

3. Karnet Blackcard stanowi podstawę do korzystania z wyciągów Ski Regionu Śnieżnik przez 6 dowolnych dni w ciągu sezonu narciarskiego, w którym karnet został zakupiony. Za jeden dzień przyjmuje się maksymalnie 7 godzin od momentu pierwszego odbicia karnetu na bramce wejściowej jednego z obiektów w godzinach pracy tych obiektów.

4. Posiadacze karnetów Ski Regionu Śnieznik mają możliwość skorzystania z bezpłatnego transportu Ski Busem, kursującym w okresie ferii zimowych pomiędzy obiektami należącymi do Ski Regionu Śnieżnik. Korzystanie ze Ski Busa będzie dostępne po okazaniu kierowcy busa karnetu Ski Regionu Śnieżnik wraz z paragonem jego zakupu. Rozkład jazdy Ski Busa będzie każdego roku podawany do publicznej wiadomości do dnia 10 stycznia danego roku poprzez jego ogłoszenie na stronie internetowej: www.skiregionsnieznik.pl.

5. Zabrania się korzystania ze Ski Busa osobom pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających. Pasażerowie Ski Busa zobowiązani są do stosowania poleceń i instrukcji obsługi Ski Busa. Niezastosowanie się do tych poleceń lub instrukcji może skutkować utratą możliwości skorzystania z bezpłatnego transportu.

6. Zakup karnetu Ski Regionu Śnieżnik i korzystanie z infrastruktury regionu oznacza wyrażenie zgody na treść niniejszego regulaminu i nakłada na korzystającego z Ski Regionu Śnieżnik wszelkie obowiązki w nim przewidziane.

7. Karnet Blackcard uprawnia do rabatu 10%  w punktach gastronomicznych, hotelarskich zgodnie z listą obiektów aktualizowaną na stronie internetowej www.skiregionsnieznik.pl/oferta.

8. Indywidualne cenniki Stacji Narciarskiej Lądek Zdrój i Kamienica oraz Ośrodka Narciarskiego Czarna Góra stanowią ofertę tych obiektów i karnety nabyte w tych obiektach inne niż Blackcard nie należą do oferty Ski Regionu Śnieżnik.

9. Każda osoba, która nabyła karnet Blackcard ma prawo odstąpić od umowy i żądać zwrotu ceny zakupu karnetu w wysokości proporcjonalnej względem czasu pozostałego do wykorzystania w chwili dokonywania zwrotu.

10. Zwrotu karnetów dokonuje się w kasie obiektu, w którym zakupiono zwracany karnet poprzez okazanie karnetu wraz z paragonem. Do zwrotów karnetów stosuje się obowiązujące w danym obiekcie regulaminy.

11. Posiadacz karnetu Blackcard jest zobowiązany do przestrzegania regulaminów obiektów tworzących Ski Regionu Śnieżnik. Regulaminy dostępne są w poszczególnych ośrodkach lub na ich stronach internetowych. Do wszelkich kwestii dotyczących korzystania z terenu i infrastruktury ośrodków należących do Ski Regionu Śnieżnik, a które nie są opisane w niniejszym regulaminie, mają zastosowanie postanowienia indywidualnych regulaminów tych ośrodków.

12. Posiadacz karnetu Ski Regionu Śnieznik, w ramach wykorzystywania go w kurortach, odpowiada za wszystkie szkody na zdrowiu, szkody w urządzeniach wyciągu, kolei albo na innym mieniu, jeżeli spowoduje je poprzez nieprzestrzeganie przepisów Ustawy o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich z dnia 18 sierpnia 2011 r. (Dz.U. Nr 208, poz. 1241), Regulaminów obiektów jak i nieprzestrzeganie poleceń Pracowników ośrodka Czarna Góra, Stacji Narciarskiej Lądek Zdrój i Kamienica oraz niedbalstwo.

13. Posiadacz karnetu Ski Regionu Śnieznik ma obowiązek powiadomić pracowników ośrodków Ski Regionu Śnieżnik o dostrzeżonych wypadkach, przeszkodach w prawidłowym funkcjonowaniu wyciągów, awariach itp.

14. Na terenie całego Ski Regionu Śnieżnik obowiązuje Ustawa o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich z dnia 18 sierpnia 2011 r. [Dz.U. 2011, nr 208, poz. 1241].

15. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2014 r.

Czarna Góra

  Ośrodek Narciarski

 • ul. Sienna 11

 • 57-550 Stronie Śląskie

 • 074 884 34 01

 •  

 • Godziny otwarcia:
 • Sezon wysoki: 9.00 – 22.30
  Sezon niski: 9.00 – 16.00

Kamienica

  Stacja Narciarska

 • Kamienica 1A
 • 57-550 Stronie Śląskie
 • 074 814-32-85
 •  

 • Godziny otwarcia:
 • Sezon wysoki: 8.00 – 22.00
  Sezon niski: 8.00 – 16.00

Lądek Zdrój

  Stacja Narciarska

 • Aleja Marzeń 22
 • Lądek Zdrój
 • 074 8146900
 •  

 • Godziny otwarcia:
 • Sezon wysoki: 9.00 – 22.00
  Sezon niski: 9.00 – 22.00
 
Copyright: Ski Region Śnieżnik